Home

header

  • Contact

Esigbond

Landelijke brancheorganisatie voor verkopers van elektronische sigaretten en liquids.

Bent u verkoper?

Sluit u aan bij de landelijke brancheorganisatie. Lees op onze site wat wij voor u kunnen betekenen. 

Bent u consument?

Check ons ledenoverzicht voor verkooppunten. Op onze site kunt u verder alle informatie vinden met betrekking tot elektronisch roken.

Elektronisch roken | Beter voor uzelf & uw omgeving | 95% veiliger dan roken

Ik ben consument

Zoek hier de E-sigaret specialist bij u in de buurt

Op zoek naar goede informatie over elektronisch roken? Dan bent u hier op de juiste plek. Alle info voor u op een rijtje!
 Lees meer...
Esigbond lid2

Ik ben lid

Log in voor volledige toegang tot de website

Alleen leden van de Elektronische Sigaretten Bond Nederland hebben volledige toegang tot de website en het forum.
Log in...

Ik wil lid worden

Doe je voordeel en word lid!

De elektronische sigaretten branche is volop in ontwikkeling. Wet- en regelgeving is een belangrijk onderdeel van onze branche.
 Lees meer...

Officiële reactie Esigbond naar aanleiding van uitspraak rechter in kort geding

De Elektronische Sigaretten Bond Nederland -kortweg: Esigbond- (www.esigbond.nl) en de heer Ray Story, eigenaar van een internationaal bedrijf handelend in elektronische sigaretten, en in die hoedanigheid voorzitter van de internationale brancheorganisatie TVECA (www.tveca.com) , hebben de afgelopen maanden in nauw contact gestaan met elkaar over het op 23 december 2011 door minister Schippers genomen besluit om de nicotine houdende elektronische sigaret in Nederland definitief als geneesmiddel aan te merken.

De beide partijen hebben diverse contacten gehad met VWS, en hoewel VWS na deze gesprekken bereid leek hierover nader overleg te willen voeren, werd het importverbod door de douane gehandhaafd per 1 maart 2012.

Dit is reden geweest voor de heer Story c.s. om op 1 maart een kort geding tegen de Staat te voeren, waarvan de uitspraak (http://www.esigbond.nl/images/downloads/uitspraakUnitedTobacco.pdf) op dinsdag 13 maart jl. als resultaat heeft gehad dat het besluit van de minister werd vernietigd.

De Esigbond heeft op grond van deze positieve uitspraak opnieuw overleg gevoerd met VWS de afgelopen dagen. Dit om een aantal zaken te bevestigen maar ook om verdere afspraken te maken rond een goede regulering. Dit blijft nodig om de kwaliteit en de handel in elektronische sigaretten en aanverwante artikelen verder te kunnen verbeteren en professionaliseren. Met name omdat dit veel minder schadelijke alternatief voor roken enorm in populariteit toeneemt, is het belang van adequate regulering evident.

Door VWS is aan ons bevestigd dat de uitspraak van toepassing is op alle nicotine houdende elektronische sigaretten, liquids en aanverwante artikelen. Deze producten vallen momenteel per direct onder de warenwet, en dienen op grond van deze wet overigens wel aan een aantal veiligheids- en kwaliteitsvoorwaarden te voldoen. Deze wet maakt het echter mogelijk om de producten vrij te importeren en te verhandelen. Aangezien de producten door de uitspraak van de rechter niet (meer) onder de geneesmiddelenwet vallen, is ook het (tijdelijke) reclameverbod dat voorheen bestond niet meer van toepassing.

De Esigbond heeft aangegeven graag met VWS te bekijken op welke wijze de regels en richtlijnen van de warenwet kunnen worden toegepast op de elektronische sigaret en aanverwante producten. Het bestuur van de Esigbond hoopt binnenkort hierover de gesprekken te kunnen starten met VWS. Ook zal consumentenbelangenvereniging Stelda (www.stelda.nl)  hierbij aanschuiven wat ons betreft.

VWS heeft echter aangegeven dat ze tegen bovenstaande uitspraak in hoger beroep zal gaan. Om die reden wordt ons verzoek om nader overleg momenteel nog door VWS overwogen. Dat betreuren wij, want de voorzieningenrechter heeft met de voorliggende uitspraak toch zeer ondubbelzinnig en op zeer zorgvuldige gronden het besluit van de minister vernietigd. Eerdere jurisprudentie, ook op Europees niveau, laat ook geen ruimte voor andersluidende gerechtelijke overwegingen, zo meent de Esigbond.

De warenwet die nu van toepassing is, laat zoals ook de rechter concludeert voldoende ruimte voor adequate regulering. Deze momenteel geldende wettelijke regels zouden we graag nader willen definiëren in relatie tot de elektronische sigaret. Een zinloos hoger beroep op kosten van de belastingbetaler werkt alleen maar remmend waardoor de huidige handel in deze branche feitelijk vogelvrij wordt verklaard, een zeer onwenselijke situatie.

De Esigbond meent dat het ministerie van VWS de belangen van zowel de Nederlandse leveranciers als de consument daarmee geweld aandoet, en maakt zich zorgen dat wellicht andere motieven en/of belangen worden nagestreefd. Met name de referentie aan telkens hetzelfde farmaceutische merk Nicorette, ook weer in recente media uitlatingen, maar ook de recente maatregelen van VWS in relatie tot de tabaksindustrie, doet ons de wenkbrauwen fronsen.

De Esigbond zal volgende week met haar leden op basis van de nieuwe situatie haar verdere beleid bepalen. We houden u graag op de hoogte van het verdere verloop. Want het einde van deze discussie is nog niet in zicht helaas, en onze inzet blijft dus hard nodig.

Met vriendelijke groet,

Namen het bestuur Esigbond,

Drs. R.N.G.M. Fresow,

Voorzitter

NOOT VOOR REDACTIES:

Deze reactie staat open voor publicatie, mits tekstueel ongewijzigd.

Voor nadere informatie omtrent dit bericht kunt u contact opnemen met de secretaris van de Esigbond , de heer Dave Walschot: dave@esigbond.nl

Nieuwe Nieuwsbrief!

moniqueEr valt weer veel te melden vanuit onze branche, alles is uiteraard na te lezen in onze tweede nieuwsbrief editie.

Oproep aan Wiebes: Geef de e-sigaret de ruimte!

Ministerie EZKDe Esigbond onderschrijft de ambitie om te komen tot een rookvrije generatie en staat voor een streng tabaksontmoedigingsbeleid. Echter, zoals wij uit de media hebben begrepen wordt de elektronische sigaret in het National Preventieakkoord over één kam geschoren met de traditionele sigaret. Lees meer...

Cannabis? Dampen!

cannabis verdampen"Het roken van cannabis is schadelijker dan het inademen van cannabisdampen ('vapen'), vooral door de effecten van de verbrandingsproducten op de longen." Lees meer...

Afbeelding homepage

De Esigbond zet zich in om onjuiste regulering van de elektronische sigaret te voorkomen en gaat daarbij de juridische gang niet uit de weg.  De kosten van advocaten en juridische adviseurs worden door de leden van de Esigbond gedragen.

 

Het bestuur

Enik t Hart

Emil 't Hart [Voorzitter]

Van jongs af aan is Emil actief binnen de tabaksbranche. In juni 2006 kwam hij in aanraking met het fenomeen e-sigaret door de Nederlandse introductie van SuperSmoker. Sinds die tijd is hij overtuigd van de onnoemelijke voordelen die de e-sigaret biedt. Dampen is in zijn ogen het enige alternatief voor verstokte rokers die door de overstap naar de e-sigaret een enorme gezondheidswinst boeken. Daarnaast veroorzaakt de damper geen overlast voor anderen.
 
Monique Kant

Monique Kant [Secretaris]

Na de ontdekking van de E-sigaret in 2007 bood Monique Kant voornamelijk hulp aan de early adopters van de e-sigaret. Daarbij tilde zij indertijd de e-sigaret naar een hoger niveau door praktische verbeteringen door te voeren. In 2011 besloot zij haar kennis te verspreiden middels online verkoop van e-sigaretten en in later stadium kwam daar de fysieke retail van de e-sigaret bij. Tot op heden runt zij met plezier dagelijks haar succesvolle bedrijf.
 

Elektronische Sigaretten Bond Nederland
't Rond 7-8
4285 DE Woudrichem

KVK 54531837