Home

header

 • Contact

Esigbond

Landelijke brancheorganisatie voor verkopers van elektronische sigaretten en liquids.

Bent u verkoper?

Sluit u aan bij de landelijke brancheorganisatie. Lees op onze site wat wij voor u kunnen betekenen. 

Bent u consument?

Check ons ledenoverzicht voor verkooppunten. Op onze site kunt u verder alle informatie vinden met betrekking tot elektronisch roken.

Elektronisch roken | Beter voor uzelf & uw omgeving | 95% veiliger dan roken

Ik ben consument

Zoek hier de E-sigaret specialist bij u in de buurt

Op zoek naar goede informatie over elektronisch roken? Dan bent u hier op de juiste plek. Alle info voor u op een rijtje!
 Lees meer...
Esigbond lid2

Ik ben lid

Log in voor volledige toegang tot de website

Alleen leden van de Elektronische Sigaretten Bond Nederland hebben volledige toegang tot de website en het forum.
Log in...

Ik wil lid worden

Doe je voordeel en word lid!

De elektronische sigaretten branche is volop in ontwikkeling. Wet- en regelgeving is een belangrijk onderdeel van onze branche.
 Lees meer...

Officiële reactie Esigbond naar aanleiding van uitspraak rechter in kort geding

De Elektronische Sigaretten Bond Nederland -kortweg: Esigbond- (www.esigbond.nl) en de heer Ray Story, eigenaar van een internationaal bedrijf handelend in elektronische sigaretten, en in die hoedanigheid voorzitter van de internationale brancheorganisatie TVECA (www.tveca.com) , hebben de afgelopen maanden in nauw contact gestaan met elkaar over het op 23 december 2011 door minister Schippers genomen besluit om de nicotine houdende elektronische sigaret in Nederland definitief als geneesmiddel aan te merken.

De beide partijen hebben diverse contacten gehad met VWS, en hoewel VWS na deze gesprekken bereid leek hierover nader overleg te willen voeren, werd het importverbod door de douane gehandhaafd per 1 maart 2012.

Dit is reden geweest voor de heer Story c.s. om op 1 maart een kort geding tegen de Staat te voeren, waarvan de uitspraak (http://www.esigbond.nl/images/downloads/uitspraakUnitedTobacco.pdf) op dinsdag 13 maart jl. als resultaat heeft gehad dat het besluit van de minister werd vernietigd.

De Esigbond heeft op grond van deze positieve uitspraak opnieuw overleg gevoerd met VWS de afgelopen dagen. Dit om een aantal zaken te bevestigen maar ook om verdere afspraken te maken rond een goede regulering. Dit blijft nodig om de kwaliteit en de handel in elektronische sigaretten en aanverwante artikelen verder te kunnen verbeteren en professionaliseren. Met name omdat dit veel minder schadelijke alternatief voor roken enorm in populariteit toeneemt, is het belang van adequate regulering evident.

Door VWS is aan ons bevestigd dat de uitspraak van toepassing is op alle nicotine houdende elektronische sigaretten, liquids en aanverwante artikelen. Deze producten vallen momenteel per direct onder de warenwet, en dienen op grond van deze wet overigens wel aan een aantal veiligheids- en kwaliteitsvoorwaarden te voldoen. Deze wet maakt het echter mogelijk om de producten vrij te importeren en te verhandelen. Aangezien de producten door de uitspraak van de rechter niet (meer) onder de geneesmiddelenwet vallen, is ook het (tijdelijke) reclameverbod dat voorheen bestond niet meer van toepassing.

De Esigbond heeft aangegeven graag met VWS te bekijken op welke wijze de regels en richtlijnen van de warenwet kunnen worden toegepast op de elektronische sigaret en aanverwante producten. Het bestuur van de Esigbond hoopt binnenkort hierover de gesprekken te kunnen starten met VWS. Ook zal consumentenbelangenvereniging Stelda (www.stelda.nl)  hierbij aanschuiven wat ons betreft.

VWS heeft echter aangegeven dat ze tegen bovenstaande uitspraak in hoger beroep zal gaan. Om die reden wordt ons verzoek om nader overleg momenteel nog door VWS overwogen. Dat betreuren wij, want de voorzieningenrechter heeft met de voorliggende uitspraak toch zeer ondubbelzinnig en op zeer zorgvuldige gronden het besluit van de minister vernietigd. Eerdere jurisprudentie, ook op Europees niveau, laat ook geen ruimte voor andersluidende gerechtelijke overwegingen, zo meent de Esigbond.

De warenwet die nu van toepassing is, laat zoals ook de rechter concludeert voldoende ruimte voor adequate regulering. Deze momenteel geldende wettelijke regels zouden we graag nader willen definiëren in relatie tot de elektronische sigaret. Een zinloos hoger beroep op kosten van de belastingbetaler werkt alleen maar remmend waardoor de huidige handel in deze branche feitelijk vogelvrij wordt verklaard, een zeer onwenselijke situatie.

De Esigbond meent dat het ministerie van VWS de belangen van zowel de Nederlandse leveranciers als de consument daarmee geweld aandoet, en maakt zich zorgen dat wellicht andere motieven en/of belangen worden nagestreefd. Met name de referentie aan telkens hetzelfde farmaceutische merk Nicorette, ook weer in recente media uitlatingen, maar ook de recente maatregelen van VWS in relatie tot de tabaksindustrie, doet ons de wenkbrauwen fronsen.

De Esigbond zal volgende week met haar leden op basis van de nieuwe situatie haar verdere beleid bepalen. We houden u graag op de hoogte van het verdere verloop. Want het einde van deze discussie is nog niet in zicht helaas, en onze inzet blijft dus hard nodig.

Met vriendelijke groet,

Namen het bestuur Esigbond,

Drs. R.N.G.M. Fresow,

Voorzitter

NOOT VOOR REDACTIES:

Deze reactie staat open voor publicatie, mits tekstueel ongewijzigd.

Voor nadere informatie omtrent dit bericht kunt u contact opnemen met de secretaris van de Esigbond , de heer Dave Walschot: dave@esigbond.nl

Recente e-sigaret publicaties

 • Oproep aan Minister Wiebes - Geef de e-sigaret de ruimte!

  De Esigbond onderschrijft de ambitie om te komen tot een rookvrije generatie en staat voor een streng tabaksontmoedigingsbeleid. Echter, zoals wij uit de media hebben begrepen wordt de elektronische sigaret in het National Preventieakkoord over één kam geschoren met de traditionele sigaret. Dit zou onze leden definitief de das om kunnen doen, terwijl zij juist een cruciale rol spelen in het...

  Lees meer: Oproep aan...

 • Brief aan Jolande Sap - Voorzitter Thematafel Roken

  Wij hebben Jolande Sap, voorzitter van de Thematafel Roken, aangeschreven met het verzoek om aan te mogen schuiven bij deze onderhandelingstafel. Download hier de brief in PDF formaat.

  Lees meer: Brief aan...

 • Brief aan Staatssecretaris Blokhuis inzake de plaats van de e-sigaret binnen het tabaksontmoedigingsbeleid

  Op 19 juni j.l. hebben wij Staatssecretaris Blokhuis per brief nogmaals geattendeerd op het feit dat rokers, die niet willen of kunnen stoppen, gewezen dienen te worden op de 95% minder schadelijke e-sigaret. Door deze rokers op te roepen om over te stappen op dit alternatief kan er grote winst behaald worden op het vlak van gezondheid. We verzoeken hem dringend om de overheid een faciliterende...

  Lees meer: Brief aan...

 • "Accijnzen zijn gewoon een belastingmiddel om geld binnen te halen."

  Onlangs stuitten we op een oud fragment van Pauw & Witteman waarin te zien is wat Halbe Zijlstra te melden heeft over de grond tot heffen van accijns op tabak. Misschien handig om ieders geheugen over het 'Haagse Hoe & Waarom' nog eens op te frissen. Het fragment dateert van april 2014. Halbe Zijlstra, toen nog fractievoorzitter van de VVD, deed tijdens een uitzending van Pauw & Witteman deze...

  Lees meer: "Accijnzen...

 • Brief aan leden Vaste commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Op 27 maart jl. hebben we in het kader van het Nationale Preventie Akkoord alle desbetreffende Commissieleden aangeschreven.Middels deze brief willen wij de leden wederom wijzen op het feit dat het gebruik van een e-sigaret minder schadelijk is dan het gebruik van traditionele rookwaren. De e-sigaret zou als volwaardig alternatief ingezet kunnen worden binnen het huidige...

  Lees meer: Brief aan...

 • Professoren in het VK pleiten voor e-sigaret

  Public Health England is het belangrijkste adviesorgaan van het ministerie van Volksgezondheid van het Verenigd Koninkrijk. Top-wetenschappers buigen zich over alle aspecten van de volksgezondheid. Zo ook over roken en hoe de gezondheidsschade van roken kan worden beperkt. In een onlangs gepubliceerde studie braken zij een lans voor de e-sigaret. De betrokken hoogleraren zoals professor Ann...

  Lees meer: Professoren...

 • Britse e-sigaret voorlichting

      In deze uitgebreide voorlichtingsfilm adresseren Britse deskundigen een aantal issues die de e-sigaret maar blijven omgeven. We hebben het dan over de veiligheid van liquids en damp, tweedehands damp, de 'gateway' theorie en de veiligheid van dampen ten opzichte van roken. Dit is de tweede van een serie van vijf National Center for Smoking Cessation and Training (NCSCT) films voor het publiek,...

  Lees meer: Britse...

 • E-sigaret statement Nieuw-Zeeland

          Het Ministerie van Volksgezondheid in Nieuw-Zeeland heeft 11 oktober jl. een statement voor wat betreft hun visie over e-sigaretten gepubliceerd. Te lezen valt dat de overheid van Nieuw-Zeeland zich ten doel heeft gesteld om in 2025 te komen tot een rookvrije generatie. Om dit te bereiken zal er actief worden ingezet om rokers over te laten stappen op de veel minder schadelijke e-sigaret. De...

  Lees meer: E-sigaret...

 • Percentage van succesvol gestopte rokers haalt recordhoogte in de UK!

  Breaking news uit de UK! Het percentage succesvol gestopte rokers heeft recordhoogte bereikt volgens de University College London (UCL). E-sigaretten zijn de meest populaire methode om te stoppen met roken. Uit onderzoek van de UCL blijkt dat van de rokers die in de eerste helft van 2017 een stoppoging ondernamen bijna 20% daar succesvol in geslaagd is. In contrast: het gemiddelde over het...

  Lees meer: Percentage...

 • Voorgestelde nieuwe wet- en regelgeving e-sigaret slaat plank weer mis

  Het is niet voor het eerst dat we gewag maken van het feit dat de overheid fikse steken laat vallen wanneer het aankomt op kennis van zaken. Onze brancheorganisatie zet zich al jaren in om het Haagse bij te brengen dat het op één hoop gooien van kankerverwekkende tabaksproducten en de 95% minder schadelijke e-sigaretten beslist een no-go is. Ook consumentenorganisatie Acvoda heeft hierin al heel...

  Lees meer: Voorgestelde...

Nieuwe Nieuwsbrief!

moniqueEr valt weer veel te melden vanuit onze branche, alles is uiteraard na te lezen in onze tweede nieuwsbrief editie.

Oproep aan Wiebes: Geef de e-sigaret de ruimte!

Ministerie EZKDe Esigbond onderschrijft de ambitie om te komen tot een rookvrije generatie en staat voor een streng tabaksontmoedigingsbeleid. Echter, zoals wij uit de media hebben begrepen wordt de elektronische sigaret in het National Preventieakkoord over één kam geschoren met de traditionele sigaret. Lees meer...

Cannabis? Dampen!

cannabis verdampen"Het roken van cannabis is schadelijker dan het inademen van cannabisdampen ('vapen'), vooral door de effecten van de verbrandingsproducten op de longen." Lees meer...

De Esigbond zet zich in om onjuiste regulering van de elektronische sigaret te voorkomen en gaat daarbij de juridische gang niet uit de weg.  De kosten van advocaten en juridische adviseurs worden door de leden van de Esigbond gedragen.

 

Het bestuur

Enik t Hart

Emil 't Hart [Voorzitter]

Van jongs af aan is Emil actief binnen de tabaksbranche. In juni 2006 kwam hij in aanraking met het fenomeen e-sigaret door de Nederlandse introductie van SuperSmoker. Sinds die tijd is hij overtuigd van de onnoemelijke voordelen die de e-sigaret biedt. Dampen is in zijn ogen het enige alternatief voor verstokte rokers die door de overstap naar de e-sigaret een enorme gezondheidswinst boeken. Daarnaast veroorzaakt de damper geen overlast voor anderen.
 
Betty van Veenschoten

Betty van Veenschoten [Penningmeester]

Na zelf in 2006 haar allereerste elektronische sigaret aangeschaft te hebben was ze al snel overtuigd van de potentie die e-sigaretten hebben om verstokte rokers van het roken af te krijgen. Uit die overtuiging starte ze in 2007 haar e-sigaret webshop. In 2014 opende ze haar eerste fysieke winkel en in 2018 was winkel nummer 2 een feit. Samen met haar medewerkers staat ze dagelijks haar klanten met raad en daad terzijde.
 
Monique Kant

Monique Kant [Secretaris]

Na de ontdekking van de E-sigaret in 2007 bood Monique Kant voornamelijk hulp aan de early adopters van de e-sigaret. Daarbij tilde zij indertijd de e-sigaret naar een hoger niveau door praktische verbeteringen door te voeren. In 2011 besloot zij haar kennis te verspreiden middels online verkoop van e-sigaretten en in later stadium kwam daar de fysieke retail van de e-sigaret bij. Tot op heden runt zij met plezier dagelijks haar succesvolle bedrijf.
 

Elektronische Sigaretten Bond Nederland
't Rond 7-8
4285 DE Woudrichem

KVK 54531837

Volg ons op Twitter

Esigbond @KalliSnae @IngmarKurg @JoodiG @NNA_Estonia Dear lord! Really thought it was a joke! 😐
Esigbond Deze week met stip op 1 binnengekomen! 👉🏻 “Please don’t vape in our cigar lounge.” ♨️👀♨️ https://t.co/bzYVDEj3CO