Home

header

  • Contact

Esigbond

Landelijke brancheorganisatie voor verkopers van elektronische sigaretten en liquids.

Bent u verkoper?

Sluit u aan bij de landelijke brancheorganisatie. Lees op onze site wat wij voor u kunnen betekenen. 

Bent u consument?

Check ons ledenoverzicht voor verkooppunten. Op onze site kunt u verder alle informatie vinden met betrekking tot elektronisch roken.

Elektronisch roken | Beter voor uzelf & uw omgeving | 95% veiliger dan roken

Ik ben consument

Zoek hier de E-sigaret specialist bij u in de buurt

Op zoek naar goede informatie over elektronisch roken? Dan bent u hier op de juiste plek. Alle info voor u op een rijtje!
 Lees meer...
Esigbond lid2

Ik ben lid

Log in voor volledige toegang tot de website

Alleen leden van de Elektronische Sigaretten Bond Nederland hebben volledige toegang tot de website en het forum.
Log in...

Ik wil lid worden

Doe je voordeel en word lid!

De elektronische sigaretten branche is volop in ontwikkeling. Wet- en regelgeving is een belangrijk onderdeel van onze branche.
 Lees meer...

De Esigbond heeft kennis genomen van de beslissing die vandaag door het Gerechtshof in Den Haag werd uitgesproken in het hoger beroep in kort geding dat de Staat voerde tegen UTVG.
Zij heeft daarbij verheugd geconstateerd dat ook in hoger beroep het Gerechtshof vasthoudt aan het gegeven dat de elektronische sigaret geen geneesmiddel is, maar een genotmiddel.

 

 

Naar de mening van de Esigbond heeft het Gerechtshof hiervoor, samenvattend, de volgende argumenten aangevoerd:
Door geïntimideerde (UTVG) wordt de e-sigaret niet gepresenteerd als een geneesmiddel, en kan deze dus niet op grond van het aandieningscriterium als geneesmiddel worden aangemerkt.
Om een product als geneesmiddel aan te kunnen merken is vereist dat uit wetenschappelijk onderzoek afdoende is gebleken dat het betreffende product een noemenswaardig farmacologisch effect heeft op het menselijk lichaam. Een niet noemenswaardig farmacologisch effect, zoals ook geldt voor bijvoorbeeld koffie, wijn of een gewone sigaret, is daarvoor niet afdoende. Deze producten vallen om die reden dan ook geen van allen onder de Geneesmiddelenwet. Nu uit de huidige stand der wetenschap is geconstateerd dat de farmacologische effecten van een e-sigaret niet groter zijn dan die van een gewone sigaret, kan ook een e-sigaret niet als geneesmiddel worden aangemerkt.
De consument gebruikt de e-sigaret niet als geneesmiddel, maar als genotmiddel.
De vergelijking die de Staat heeft gemaakt met de Nicorette inhaler gaat niet op, nu dit product zichzelf als geneesmiddel presenteert, en om die reden al op grond van het aandieningscriterium als geneesmiddel wordt gekwalificeerd.
De Staat heeft erkend dat de e-sigaret geen acuut gevaar voor de volksgezondheid oplevert. Meer in het algemeen is aannemelijk dat de e-sigaret niet meer risico's voor de volksgezondheid oplevert dan een gewone sigaret. Belemmering van het vrije verkeer van goederen door de Geneesmiddelenwet vereist dat bescherming van de volksgezondheid noodzakelijk is. Nu de volksgezondheid dus niet in het geding is, mag van een belemmering op grond van de Geneesmiddelenwet dan ook geen sprake zijn.
Door het gerechtshof is in deze beslissing verder nog nader vastgelegd dat de uitspraak (slechts) van toepassing is op de producten van de Amerikaanse firma UTVG.

De Esigbond hecht er aan om samen met de wetgever nadere regulering van de branche na te streven, teneinde de kwaliteit en veiligheid van de elektronische sigarettenbranche verder te verbeteren, en onveilige producten of diensten in deze branche te beperken waar mogelijk. Om die reden zal de Esigbond op zeer korte termijn het ministerie van VWS benaderen om nader overleg te voeren inzake de status van andere merken elektronische sigaretten. Daarmee wil de Esigbond voorkomen dat ook andere producenten op individuele basis de gang naar de rechter moeten maken.

Namens de Esigbond,

drs. R.N.G.M. Fresow
voorzitter

Nieuwe Nieuwsbrief!

moniqueEr valt weer veel te melden vanuit onze branche, alles is uiteraard na te lezen in onze tweede nieuwsbrief editie.

Oproep aan Wiebes: Geef de e-sigaret de ruimte!

Ministerie EZKDe Esigbond onderschrijft de ambitie om te komen tot een rookvrije generatie en staat voor een streng tabaksontmoedigingsbeleid. Echter, zoals wij uit de media hebben begrepen wordt de elektronische sigaret in het National Preventieakkoord over één kam geschoren met de traditionele sigaret. Lees meer...

Cannabis? Dampen!

cannabis verdampen"Het roken van cannabis is schadelijker dan het inademen van cannabisdampen ('vapen'), vooral door de effecten van de verbrandingsproducten op de longen." Lees meer...

Afbeelding homepage

De Esigbond zet zich in om onjuiste regulering van de elektronische sigaret te voorkomen en gaat daarbij de juridische gang niet uit de weg.  De kosten van advocaten en juridische adviseurs worden door de leden van de Esigbond gedragen.

 

Het bestuur

Enik t Hart

Emil 't Hart [Voorzitter]

Van jongs af aan is Emil actief binnen de tabaksbranche. In juni 2006 kwam hij in aanraking met het fenomeen e-sigaret door de Nederlandse introductie van SuperSmoker. Sinds die tijd is hij overtuigd van de onnoemelijke voordelen die de e-sigaret biedt. Dampen is in zijn ogen het enige alternatief voor verstokte rokers die door de overstap naar de e-sigaret een enorme gezondheidswinst boeken. Daarnaast veroorzaakt de damper geen overlast voor anderen.
 
Monique Kant

Monique Kant [Secretaris]

Na de ontdekking van de E-sigaret in 2007 bood Monique Kant voornamelijk hulp aan de early adopters van de e-sigaret. Daarbij tilde zij indertijd de e-sigaret naar een hoger niveau door praktische verbeteringen door te voeren. In 2011 besloot zij haar kennis te verspreiden middels online verkoop van e-sigaretten en in later stadium kwam daar de fysieke retail van de e-sigaret bij. Tot op heden runt zij met plezier dagelijks haar succesvolle bedrijf.
 

Elektronische Sigaretten Bond Nederland
't Rond 7-8
4285 DE Woudrichem

KVK 54531837