Als brancheorganisatie is de Esigbond spreekbuis voor de aangesloten Nederlandse verkopers van elektronische sigaretten. 


De organisatie heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit van elektronische sigaretten en het professionaliseren van het ondernemerschap in de elektronische sigaretten industrie, het verbeteren van de service en informatie voor de gebruiker van de elektronische sigaret, alsmede het behartigen van de individuele en collectieve belangen van haar leden.


Elektronische sigaretten kunnen een rol spelen in het verminderen van de schadelijke gevolgen van tabaksgebruik, aldus het RIVM. In vergelijking met roken is het gebruik van de e-sigaret 95-99% minder schadelijk volgens wetenschappelijk onderzoek. De door roken veroorzaakte gezondheidsschade kan enorm worden ingeperkt wanneer de verstokte roker overstapt op de e-sigaret.


Rol Overheid

Wij zijn van mening dat de overheid een faciliterende rol zou dienen te spelen en het potentieel van de e-sigaret niet zou moeten negeren.