Waar staan we voor

header

  • Contact


De Elektronische Sigaretten Bond Nederland, kortweg Esigbond, is de brancheorganisatie voor handelaren in elektronische rookwaren en toebehoren.

Professionaliteit
Het doel van onze bond is het optimaliseren en professionaliseren van elektronische sigaretten en aanverwante artikelen. Verbetering en professionalisering voeren we uit door goed naar de ontwikkelingen in de markt te kijken en wetenschappelijke ontwikkelingen nauwlettend in het oog te houden. In samenspraak met onze leden stellen we richtlijnen op waaraan onze producten, ondermeer qua veiligheid, moeten voldoen. Ook zetten we in op eerlijke voorlichting van de consument. De Esigbond heeft, net als onze leden, geen binding met de tabaksindustrie.

Gezondheidsvoordeel & Beleid

De populariteit van de elektronische sigaret als minder schadelijk alternatief voor de rokende consument neemt enorm toe. Adequate regulering vinden wij hier van belang. Beleidsmakers stellen de e-sigaret echter vaak gelijk aan de tabaksigaret, negeren het wetenschappelijk aangetoonde1 gezondheidsvoordeel waardoor regelgeving ontstaat die gebaseerd is op emoties in plaats van feiten. 

Reduced Risk Products
Vanwege het lage risicoprofiel van de e-sigaret zijn wij van mening dat er binnen de huidige wet- en regelgeving een categorie 'reduced risk products' dient te komen. Door e-sigaretten onder te brengen in een aparte categorie binnen de tabakswet kan adequate wet- en regelgeving worden toegepast. Rokers kunnen op de juiste wijze voorgelicht worden waardoor zij een weloverwogen keuze kunnen maken inzake de overstap naar de 95% minder schadelijke e-sigaret. We pleiten daarnaast ook voor minder stringente regelgeving inzake de presentatie van elektronische rookwaar op internet. Een elektronische sigaret vraagt meer uitleg rondom gebruik en onderhoud dan het draaien van een shagje.

Samen op weg naar een rookvrije generatie
E-sigaretten worden vrijwel alleen gebruikt door rokers en voormalige rokers. Nederlandse gezondheidswetenschappers concluderen dat "er geen aanwijzingen zijn dat experimenteren met e-sigaretten kan leiden tot tabaksverslaving"3E-sigaretten kunnen aldus substantieel bijdragen aan het creëren van een rookvrije generatie. Hier is de rol van de overheid onontbeerlijk.

Hoe meer rokers overstappen op het gebruik van de e-sigaret, hoe groter de collectieve gezondheidswinst zal zijn. Dit wordt treffend verwoord door de Britse artsenorganisatie Royal College of Physicians2 die ondermeer benadrukt dat het "op grote schaal inzetten van e-sigaretten en andere geen-tabak-bevattende niocotineproducten, als vervanging voor tabak, het potentieel heeft om bijna alle schade die door roken wordt veroorzaakt te voorkomen in de maatschappij. De organisatie roept de overheid op om het gebruik van de e-sigaret zo breed mogelijk te promoten.": 

"There is a need for regulation to reduce direct and indirect adverse effects of e-cigarette use, but this regulation should not be allowed significantly to inhibit the development and use of harm-reduction products by smokers. Large-scale substitution of e-cigarettes, or other non-tobacco nicotine products, for tobacco smoking has the potential to prevent almost all the harm from smoking in society. Promoting e-cigarettes, NRT and other non-tobacco nicotine products as widely as possible, as a substitute for smoking, is therefore likely to generate significant health gains in the UK."

Wij pleiten voor een overheid die - in aanvulling op haar huidige tabaksontmoedigingsbeleid - haar beleid richt op het stimuleren van rokers die niet willen of kunnen stoppen om over te stappen naar de elektronische sigaret.

Zichtbaarheid
Om recht te doen aan de rol die e-sigaretten kunnen spelen bij het beperken van de schade als gevolg van roken, is het van cruciaal belang dat deze in alle verkooppunten zichtbaar zijn voor de rokende consument. Door het uit het zicht nemen van innovatieve rookloze alternatieven als de e-sigaret wordt de rokende consument beperkt in de mogelijkheid om kennis te nemen van dergelijke producten. Dit zal de dominante positie van traditionele rookwaren niet verminderen. Het huidige overheidsbeleid heeft derhalve een belemmerend effect op het overstappen van rokers naar e-sigaretten. Daardoor wordt de volksgezondheid ondermijnd in plaats van verbeterd.

Lid worden
Wanneer u als zelfstandige in deze branche werkzaam bent en lid wilt worden van onze branchevereniging, stuurt u dan een e-mail naar secretaris@esigbond.nl


1. Overzicht recente e-sigaret onderzoeken
2. Promote e-cigarettes widely as substitute for smoking says new RCP report
3. Geen aanwijzingen dat experimenteren met e-sigaretten kan leiden tot tabaksverslaving

Elektronische Sigaretten Bond Nederland
't Rond 7-8
4285 DE Woudrichem

KVK 54531837