Laatste E-sigaret Nieuws

header

  • Contact

Het laatste E-sigaret nieuws

Als Esigbond hebben we een factsheet ontwikkeld welke onder meer bestaat uit een beschrijving van de overheidsbemoeienis inzake de e-sigaret, de verschillen tussen Nederland en het VK en de zin en onzin over e-sigaretten. We zullen dit factsheet jaarlijks aanpassen. Je vindt deze factsheet op de website van de Esigbond door hier te klikken.

 

Conclusie wetenschappelijke studie onder tieners: E-sigaret is geen opstap naar roken

De Universiteit van Cardiff heeft deze week de resultaten van een onderzoek onder 248.000 tieners gepubliceerd naar hun rookgedrag en de invloed van de e-sigaret op hun rookgedrag. Het gebruik van e-sigaretten heeft in het VK een grote vlucht genomen. In de studie stond de vraag centraal of het gebruik van e-sigaretten tieners aanzet tot roken van de traditionele sigaret. Uit het onderzoek blijkt dat dit in de praktijk niet gebeurt. De onderzoekers concluderen verder dat steeds meer jongeren zich bewust zijn van de gezondheidsrisico’s van het roken en dat steeds minder jongeren roken: dat aantal is de afgelopen jaren gedaald van 19% naar 5%. Daarnaast blijkt dat deze daling niet werd verstoord door het gebruik van de e-sigaret: tieners experimenteren met het gebruik van e-sigaretten maar dat zet hen niet aan tot roken. Dit onderzoek weerlegt dus een veronderstelling die ook door Staatssecretaris Blokhuis wordt aangehangen: een e-sigaret is geen opstapje naar roken. 

Hier de link naar de studie. 

 

Op 27 februari 2019 heeft Public Health England (PHE), het Britse adviesorgaan van het Ministerie van Volksgezondheid, zijn jaarlijkse update gepubliceerd over het wetenschappelijk bewijs ten aanzien van e-sigaretten. De conclusies uit het rapport zijn in een blog samengevat, hierin wordt onder andere geconcludeerd dat:

  • “Het wetenschappelijk bewijs aantoont dat het gebruik van e-sigaretten nog altijd voorbestemd is aan degenen die al roken of ex-rokers, die nu ook met het gebruik van e-sigaretten zijn gestopt. Dit terwijl stoppen met roken de hoofdmotivatie blijft onder volwassen ‘dampers’.”
  • “E-sigaretten de eerste keuze zijn als hulpmiddel bij het stoppen met roken. Sommigen speculeren dat jongeren de e-sigaret frequenter gaan gebruiken door te verwijzen naar de situatie in Amerika waar het product JUUL is geïntroduceerd. Onze rapporten wijzen uit dat dit niet het geval is in Engeland. Er wordt weliswaar meer geëxperimenteerd maar het gebruik van e-sigaretten blijft laag onder jongeren.”
  • “Ons rapport beveelt aan dat stoppen-met-rokenprogramma’s meer moeten doen om rokers aan te moedigen die willen stoppen met behulp van e-sigaretten.”

 

Eind januari publiceerde de Britse Queen Mary University of London een onafhankelijk onderzoek dat benadrukte dat de e-sigaret het beste stopmiddel is voor rokers: ongeveer twee maal effectiever dan kauwgom, pleisters en pillen. De Esigbond heeft naar aanleiding van de publicatie een persbericht uitgebracht. Dat kunt u hier vinden. De publicatie van de Queen Mary University of London kunt u hier vinden.

 

Emil 't Hart

Het jaar 2019 begon slecht.. Heel slecht. Op 1 januari werd ik gebeld door Jeffrey Paaimans. Hij had online gelezen dat Betty van Veenschoten was overleden. Vol ongeloof en verslagenheid ben ik gaan zoeken naar het bericht. Betty is 29 december op 57-jarige leeftijd aan een hartaanval overleden.

Betty en ik hebben het afgelopen jaar veel samengewerkt om onder andere de samenstellers van het Nationaal preventieakkoord te informeren en te overtuigen. De lakse en wegkijkende houding van de Overheid was voor Betty een doorn in het oog, maar ook olie op het vuur. Betty was voor de bond een extreem gedreven persoonlijkheid met een onschatbare hoeveelheidkennis. De bond zal haar tomeloze inzet, kritische noot en scherpe inzichten gaan missen. Persoonlijk zal ik haar warme, moederlijke persoonlijkheid en humor enorm gaan missen. We wensen iedereen, maar het liefdevolle gezin in het bijzonder, veel sterkte met het verwerken van dit verlies. 

 

In het Nationaal Preventieakkoord worden e-sigaretten en traditionele rookwaar over één kam geschoren; dit is een historische vergissing die de volksgezondheid in Nederland niet ten goede komt. We zijn voorstander van een streng beleid als het gaat om traditionele rookwaar, en ondersteunen veel maatregelen uit het akkoord. Er is een stap in de goede richting gezet door elektronische sigaretten vooralsnog uit te sluiten van zogenoemde neutrale verpakkingen (plain packaging). Voor de rest ontbreekt echter alle erkenning die e-sigaretten verdienen. Zelfs het nauw opvolgen van nieuwe data over verminderde schadelijkheid, en het herzien van het tabaksontmoedigingsbeleid op basis van nieuwe bewijzen zoals in het Verenigd Koninkrijk, komen niet ter sprake in het akkoord. Blokhuis laat de verstokte roker in de kou staan. U vindt via deze link een persbericht met onze reactie op het akkoord.

 

 

 

Halbe Zijlstra over accijns

Onlangs stuitten we op een oud fragment van Pauw & Witteman waarin te zien is wat Halbe Zijlstra te melden heeft over de grond tot heffen van accijns op tabak. Misschien handig om ieders geheugen over het 'Haagse Hoe & Waarom' nog eens op te frissen.


Het fragment dateert van april 2014. Halbe Zijlstra, toen nog fractievoorzitter van de VVD, deed tijdens een uitzending van Pauw & Witteman deze opmerkelijke uitspraak over accijnzen. Zijn uitspraak kunt u tussen 13:10 en 15:00 bekijken via deze link: https://www.npostart.nl/pauw-witteman/11-04-2014/VARA_101341751 

Lees hier verder voor het transcript van dit gesprek:

Public Health England is het belangrijkste adviesorgaan van het ministerie van Volksgezondheid van het Verenigd Koninkrijk. Top-wetenschappers buigen zich over alle aspecten van de volksgezondheid. Zo ook over roken en hoe de gezondheidsschade van roken kan worden beperkt. In een onlangs gepubliceerde studie braken zij een lans voor de e-sigaret. De betrokken hoogleraren zoals professor Ann MacNeill en Linda Bauld stellen vast dat veel te weinig rokers zich realiseren dat de verbranding van tabak leidt tot zeer schadelijke effecten: in tabaksrook zitten meer dan 7.000 bestanddelen waarvan 70 waarschijnlijk kankerverwekkend.

Daarnaast denken veel rokers dat nicotine de veroorzaker is van gezondheidsschade. Dat is dus niet zo. Stoppen met roken is het beste, maar als rokers toch willen doorroken dan is de e-sigaret het beste alternatief: wel nicotine maar geen verbranding. Ook blijkt uit onderzoek dat er geen enkel bewijs is voor het zogenaamde opstap-effect: het product wordt vrijwel uitsluitend gebruikt door (ex) rokers. 

Klik hier om verder te lezen

naamloos

 

 

 

 


Het Ministerie van Volksgezondheid in Nieuw-Zeeland heeft 11 oktober jl. een statement voor wat betreft hun visie over e-sigaretten gepubliceerd. Te lezen valt dat de overheid van Nieuw-Zeeland zich ten doel heeft gesteld om in 2025 te komen tot een rookvrije generatie.

Om dit te bereiken zal er actief worden ingezet om rokers over te laten stappen op de veel minder schadelijke e-sigaret. De overheid legt de nadruk op harm reduction en geeft te kennen dat ze daarnaast goed alle ontwikkelingen op het gebied van de e-sigaret zal monitoren.

 

 

In deze uitgebreide voorlichtingsfilm adresseren Britse deskundigen een aantal issues die de e-sigaret maar blijven omgeven. We hebben het dan over de veiligheid van liquids en damp, tweedehands damp, de 'gateway' theorie en de veiligheid van dampen ten opzichte van roken.

Dit is de tweede van een serie van vijf National Center for Smoking Cessation and Training (NCSCT) films voor het publiek, gefinancierd door Public Health England en in samenwerking met de New Nicotine Alliance.Elektronische Sigaretten Bond Nederland
't Rond 7-8
4285 DE Woudrichem

KVK 54531837