naamloos

 

 

 

 


Het Ministerie van Volksgezondheid in Nieuw-Zeeland heeft 11 oktober jl. een statement voor wat betreft hun visie over e-sigaretten gepubliceerd. Te lezen valt dat de overheid van Nieuw-Zeeland zich ten doel heeft gesteld om in 2025 te komen tot een rookvrije generatie.

Om dit te bereiken zal er actief worden ingezet om rokers over te laten stappen op de veel minder schadelijke e-sigaret. De overheid legt de nadruk op harm reduction en geeft te kennen dat ze daarnaast goed alle ontwikkelingen op het gebied van de e-sigaret zal monitoren.