Public Health England is het belangrijkste adviesorgaan van het ministerie van Volksgezondheid van het Verenigd Koninkrijk. Top-wetenschappers buigen zich over alle aspecten van de volksgezondheid. Zo ook over roken en hoe de gezondheidsschade van roken kan worden beperkt. In een onlangs gepubliceerde studie braken zij een lans voor de e-sigaret. De betrokken hoogleraren zoals professor Ann MacNeill en Linda Bauld stellen vast dat veel te weinig rokers zich realiseren dat de verbranding van tabak leidt tot zeer schadelijke effecten: in tabaksrook zitten meer dan 7.000 bestanddelen waarvan 70 waarschijnlijk kankerverwekkend.

Daarnaast denken veel rokers dat nicotine de veroorzaker is van gezondheidsschade. Dat is dus niet zo. Stoppen met roken is het beste, maar als rokers toch willen doorroken dan is de e-sigaret het beste alternatief: wel nicotine maar geen verbranding. Ook blijkt uit onderzoek dat er geen enkel bewijs is voor het zogenaamde opstap-effect: het product wordt vrijwel uitsluitend gebruikt door (ex) rokers. 

Klik hier om verder te lezen