Standpunten Esigbond

header

  • Contact

Standpunten Esigbond

Ministerie EZKDe Esigbond onderschrijft de ambitie om te komen tot een rookvrije generatie en staat voor een streng tabaksontmoedigingsbeleid. Echter, zoals wij uit de media hebben begrepen wordt de elektronische sigaret in het National Preventieakkoord over één kam geschoren met de traditionele sigaret. Dit zou onze leden definitief de das om kunnen doen, terwijl zij juist een cruciale rol spelen in het accuraat informeren van volwassen rokers over deze minder schadelijke alternatieven.

Om die reden doen wij het dringende verzoek aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om de elektronische sigaret de ruimte te geven die deze verdient in het belang van de volksgezondheid, en daarin de onontbeerlijke functie van de detailhandelaar niet te ondermijnen.

Wij hebben Jolande Sap, voorzitter van de Thematafel Roken, aangeschreven met het verzoek om aan te mogen schuiven bij deze onderhandelingstafel.

Download hier de brief in PDF formaat.Op 19 juni j.l. hebben wij Staatssecretaris Blokhuis per brief nogmaals geattendeerd op het feit dat rokers, die niet willen of kunnen stoppen, gewezen dienen te worden op de 95% minder schadelijke e-sigaret. Door deze rokers op te roepen om over te stappen op dit alternatief kan er grote winst behaald worden op het vlak van gezondheid. We verzoeken hem dringend om de overheid een faciliterende rol te laten spelen binnen het preventiebeleid.

De brief kunt u hier als PDF bestand downloaden.

 

 

Op 27 maart jl. hebben we in het kader van het Nationale Preventie Akkoord alle desbetreffende Commissieleden aangeschreven.
Middels deze brief willen wij de leden wederom wijzen op het feit dat het gebruik van een e-sigaret minder schadelijk is dan het gebruik van traditionele rookwaren. De e-sigaret zou als volwaardig alternatief ingezet kunnen worden binnen het huidige tabaksontmoedigingsbeleid.

De brief kunt u hier als PDF bestand downloaden.

 

Bij de tot standkoming van de nieuwe Tobacco Product Directive (TPD) is veel te doen geweest over de keuzes waar de Esigbond zich voor gesteld zag. Om volledige transparantie te geven is onderstaand document opgesteld waarin het volledige verloop is geschetst.

Het bestand kunt u in PDF formaat downloaden:

Elektronische Sigaretten Bond Nederland
't Rond 7-8
4285 DE Woudrichem

KVK 54531837